0753 149 664

Dreptul Muncii

Avocat Bogdan Sintoma

Munca este caracterizata ca fiind activitatea umană specifica, manuală şi/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităţilor lor.

Dreptul muncii reprezintă cumulul normelor juridice ce reglementează relațiile de muncă dintre salariați și angajatori. Cabinetul de Avocatură Bogdan Sîntoma vine în întâmpinarea problemelor și a intereselor clienților prin intermediul serviciilor specializate în sfera dreptului muncii:

Contracte

Asistență și consultanța în redactarea și încheierea de pacte de confidențialitate, clauze de neconcurentă, clauze de mobilitate, etc.


Asistență și consultanța în încheierea, înregistrarea și încetarea contractului individual de muncă.


Asistență și consultanța în  negocierea, încheierea și înregistrarea contractului colectiv de muncă.


Asistență și consultanța în redactarea regulamentului de ordine internă.


Asistență și consultanța în asistență în încheierea unor tranzacții.


Procedura concedierii

Concedierea salariatului.


Concedierea colectivă.


Litigii

Asistență și reprezentarea juridică acordată salariaților, companiilor sau sindicatelor în fața instanțelor judecătorești.


Asistență și consultanța în cercetarea, aplicarea si contestarea sancțiunilor disciplinare (retrogradări, reducerea salariului de baza si/sau a indemnizației de conducere, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca).


Asistență și consultanța în atragerea răspunderii patrimoniale salariatului pentru restituirea unor sume încasate necuvenit, pentru repararea unor prejudicii aduse angajatorului, pentru încălcarea unor clauze specifice.


Asistență și reprezentare în negocierea, stabilirea și acordarea despăgubirilor pentru daune materiale.


Asistență și reprezentare în negocierea, stabilirea și acordarea despăgubirilor pentru daune morale.


Asistență și reprezentare în negocierea, stabilirea, incidența și acordarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor decurgând din clauze specifice ale contractul individual de munca: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate.