0753 149 664

Dreptul Imobiliar

Avocat Bogdan Sintoma

Noțiunea de Drept Imobiliar reprezintă cumulul normelor juridice și a operațiunilor privitoare la nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice privitoare la unul sau mai multe terenuri sau imobile.

Cabinetul de Avocatură Bogdan Sîntoma vine în întâmpinarea problemelor și a intereselor clienților prin intermediul serviciilor specializate, atât în faza precontractuală (analiză documentație, negocieri, etc.), cât și pe parcursul încheierii și executării contractelor. Serviciile oferite, din sfera dreptului imobiliar, includ:


Asistență și reprezentarea în operațiunile de vânzare sau cumpărare a imobilelor/donație/moștenire.


Asistență și consultanța în analiza situației juridice a proprietăților.


Asistență și consultanța în redactarea antecontractelor, contractelor de vânzare-cumpărare, de închiriere sau ipotecă și asistarea în fața notarului public la semnare.


Asistență în obținerea de documente sau informații referitoare la proprietatea în cauză.


Asistență și consultanța în orice alte formalități în legătură cu încheierea tranzacțiilor.


Asistență și reprezentarea în orice aspect sau conflict născut din raporturi locative sau de urbanism.


Asistență și consultanța privind dreptul de proprietate și orice alte drepturi reale.


Asistență și consultanța privind drepturi succesorale.


Asistență și consultanța privind rezoluțiunea contractelor de vânzare – cumpărare.