0753 149 664

Dreptul Comercial

Avocat Bogdan Sintoma

Realitățile noi din țara noastră, realizate de formarea și afirmarea tot mai pregnanta a economiei de piața, întemeiata de proprietatea privata, au adus in actualitate disciplina dreptului comercial ca ramura distincta a dreptului privat.

Dreptul comercial reprezintă cumulul normelor juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, profesioniștii, și participanți ai activităților comerciale. Din acest motiv, la începutul unei afaceri dar si in timpul dezvoltării acesteia este nevoie de sprijinul unui avocat specializat în drept comercial, cu scopul asigurării stabilității și eficientei activității comercial. În acest sens, venim în întâmpinarea problemelor și a intereselor clienților prin intermediul serviciilor specializate în sfera dreptului comercial:


Consultanța juridică în afaceri.


Asistență și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești, autorități/instituții publice, organe cu/fără activitate jurisdicțională, notari publici, executori judecătorești, persoane fizice/juridice.


Monitorizarea dosarelor de insolvență ale debitorilor dumneavoastră.


Recuperare de debite/creanțe: negocieri, somații , ordonanțe de plată, cereri cu valoare redusă, acțiuni personale întemeiate pe răspunderea contractuală, acțiuni în pretenții.


Consultanță în ceea ce privește procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență (Reorganizare judiciară și/sau Faliment).


Dreptul concurenței.


Consultanță, negociere, încheiere, modificare, reziliere/rezoluțiune contracte comerciale.


Obținerea de autorizații, atestări, certificări.


Raporturi de muncă cu angajații / Consultanța în proceduri de angajare/mutare/concediere.


Asistență și reprezentarea în cadrul AGA (Adunării Generale a Asociaților).


Asistență și reprezentarea în negocierea și redactarea de tranzacții în faza procesuală si post procesuală.


Asistență și reprezentarea juridică în faza executării silite.