0753 149 664

Dreptul Civil

Avocat Bogdan Sintoma

Dacă sunteți în căutarea unui avocat cu experiența in sfera dreptului civil, apelați cu încredere la noi!

Având în vedere complexitatea și diversitatea relațiilor sociale guvernate de Codul Civil, Cabinetul de Avocatură Bogdan Sîntoma vine în întâmpinarea problemelor și a intereselor clienților prin intermediul serviciilor specializate în sfera dreptului civil privind asistență juridică și reprezentare în fața autorităților sau a instanțelor de judecată, negocierea și redactarea celor mai complexe și variate contracte și consultanță în materie de succesiuni.

Asistență juridică și reprezentare

Asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale (Primărie, Prefectură etc.)


Asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură, în diferite faze procesuale.


Asistență și reprezentare în faza de executare silită.


Asistență în cadrul negocierilor.


Asistență și reprezentare în proceduri necontencioase.


Asistență și reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine.


Asistență și reprezentare în fața notarilor publici.


Asistență juridică în toate procedurile de recuperare creanțe prevăzute de legislația în vigoare.


Rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura medierii.


Redactare, verificare și negociere contracte

Redactare ante-contracte si contracte civile și acte adiționale la contracte civile.


Asistență în vederea negocierii clauzelor contractuale, pentru reducerea gradului de expunere la risc.


Analiza și avizarea asupra clauzelor contractuale mai puțin eficiente și a celor abuzive.


Analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile primite spre verificare.


Asistență la rezolvarea disputelor privind încălcarea clauzelor contractuale și nerespectarea contractelor, frauda contractului etc.


Asistență juridică și reprezentare în litigii referitoare la încălcarea drepturilor și/sau obligațiilor contractuale.


Succesiuni

Consultanță și asistență privind materia dreptului succesoral.


Asistență la deschiderea procedurii succesorale.


Asistență și reprezentare în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar.


Redactare declarații de acceptare / renunțare la succesiuni.


Asistență în vederea obținerii / anulării certificatului de moștenitor.


Redactare și susținere acțiune de revendicare a unei averi de la masa succesorala;


Redactare și susținere în fața instanței de judecată acțiune de ieșire din indiviziune.


Redactare și susținere acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor / testamentului.


Asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.