0753 149 664

Dreptul Asigurărilor

Avocat Bogdan Sintoma

Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidente etc.

Dreptul Asigurărilor reprezintă imperativul adoptării unor măsuri de protecţie pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru asigurarea unor condiţii de trai decente persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă prin apariţia unor invalidităţi.


Reprezentare și asistență juridică privind litigii cu asiguratorii pentru neplata daunelor, pentru întârzierea la plata despăgubirilor.


Reprezentare și asistare la negocierile cu asiguratorii pentru plata pe cale amiabila a daunelor/despăgubirilor.


Consultanță specializată, asistență juridică și reprezentare în cazul prejudiciilor materiale și/sau morale (prin vătămare corporala, soldata sau nu cu invaliditate, deces, pagube materiale) atât în fața asiguratorului (roman sau străin), de răspundere civila a persoanelor vinovate de producerea unor accidente rutiere, cat si in fata instanțelor judecătorești competente.


Consultanță specializată și asistență juridică privind exercitarea dreptului la reparațiune pentru daune materiale si morale rezultate in urma unor coliziuni de autovehicule in termenul de prescripție de 3 ani.


Consultanță specializată și asistență juridică la negocieri în cazul în care asiguratorul își exprima disponibilitatea de a acorda benevol despăgubiri persoanei prejudiciate.


Consultanță specializată și redactare de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitățile de asigurare/asigurare-reasigurare/reasigurare desfășurate in Romania.


Consultanță specializată și asistență juridică în contractele internaționale și/sau în contractele de asigurare/reasigurare.


Consultanță specializată și asistență juridică, precum și redactarea cererilor, contractelor, acțiunilor, actelor s.a., în domeniul dreptului asigurărilor și/sau în domenii incidente ori colaterale acestuia.


Consultanță specializată și asistență juridică privind elaborarea de opinii legale și/sau de proiecte de acte juridice - contracte, convenții, statute, precum și asistarea clientului la negocierile referitoare la aceste acte).


Consultanță specializată și asistență juridică pe întreaga perioada de desfășurare a activităților de analiză și de control efectuate de organele abilitate ale CSA.


Consultanță specializată și asistență juridică privind regimul juridic al asigurărilor obligatorii din cadrul sistemului de asigurări romanesc, precum si in ceea ce privește asigurările private de sănătate si/sau pensiile ocupaționale, reglementate prin legi speciale.